Péče o stromy - arboristika

Aktuality

1.2.2016

Rizikové kácení lípy

Strom byl pokácen z důvodu špatného zdravotního stavu.

20.12.2015

Ošetření památných tisů

Jeden z ošetřených památných tisů.

4.8.2014

Ošetření památného buku u zámku

Ošetření památného buku zdravotním řezem

19.5.2014

Ošetření památné lípy

Ošetření památné lípy zdravotním řezem

31.3.2014

Rizikové kácení

Postupné kácení lípy v havarijním stavu

29.4.2013

Výsadby mladých lip na návsi

Výsadby mladých lip nahradily staré lípy, které byly pokáceny z bezpečnostních důvodů – stromy byly v havarijním stavu.

24.4.2013

Ošetření stromů u kostela

Ošetření stromů, které měly také polámané větve pod tíhou sněhu a mrazu.

26.11.2012

Kácení a frézování pařezů

Frézování pařezů po pokácených stromech.

20.11.2012

Kácení ve ztížených podmínkách

Rizikové kácení lípy velkolisté v MŠ.

24.10.2012

Ošetření stromů v zámeckém parku v Lednici

Ošetření stromů přírodě blízkým způsobem.

9.10.2012

Ošetření lípy velkolisté obvodovou redukcí v MŠ

Byla zde provedena obvodová redukce koruny a instalace nedestruktivních bezpečnostních vazeb.

21.9.2012

Ošetření památného stromu – jinan dvoulaločný

Ošetření památného stromu spočívalo v minimální variantě řezu, a to pouze řezu poškozených a suchých větví.

10.7.2012

Kácení lípy v havarijním stavu

Kácení lípy v havarijním stavu v obci Břest.

15.6.2012

Ošetření fastigiátních buků zdravotním a redukčním řezem

Ošetření stromů zdravotním a redukčním řezem v Prakšicích.

14.5.2012

Ošetření stromů v Podzámecké zahradě v Kroměříži

Jako již v loňském roce se i tento rok podílím jako subdodavatel na ošetření stromů v Podzámecké zahradě v Kroměříži.

28.3.2012

Kácení stromů ve ztížených podmínkách

Kácení stromů ve ztížených podmínkách.

7.3.2012

Regenerace chráněné aleje Pohora

Ošetřili jsme 59 stromů zdravotním, bezpečnostním a redukčním řezem. Instalovali jsme 29 ks bezpečnostních vazeb. Pokácelo se 7 ks stromů.

27.11.2011

Rizikové kácení na hřbitově

Na podzim 2011 jsme provedli rizikové kácení lípy.

23.6.2011

Ošetření památného stromu

Ošetření památného stromu Hrušeň planá v obci Prakšice.

14.6.2011

Aktuální práce

V současné době spolupracujeme jako subdodavatel na zakázce ošetření stromů v Podzámecké zahradě v Kroměříži.