Péče o stromy - arboristika

Kácení lípy v havarijním stavu

Strom musel být pokácen z bezpečnostních důvodů. V minulosti zde již byla někým provedena redukce a instalována bezpečnostní vazba. Strom byl s velkým defektem a rozštíplý od úžlabí až ke kořenovým náběhům z obou stran.