Péče o stromy - arboristika

Služby

Provádíme

 • odborné posouzení stavu stromů a návrh způsobu ošetření
 • odborné ošetření stromů pomocí stromolezecké lanové techniky
 • rizikové kácení stromů – kácení stromů ve ztížených podmínkách
 • instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů zamezující rozlomení kmenů nebo pádu kosterních větví
 • péče o památné stromy
 • přírodě blízký způsob ošetření stromů
 • konzervace dutin – zhotovování stříšek u dutin stromů, které zamezí zatékání vody do kmene stromu
 • výsadba stromů a keřů
 • řez ovocných stromů a údržba sadů
 • údržba zahrad, údržba živých plotů a dalších okrasných dřevin
 • likvidace dřevní hmoty štěpkováním (likvidace dřevní hmoty drcením větví)
 • frézování pařezů (odstranění kořenového valu pod úroveň terénu pomocí strojové frézy)