Péče o stromy - arboristika

Kácení ve ztížených podmínkách

V listopadu jsme provedli kácení lip velkolistých v mateřské školce v Polkovicích.