Péče o stromy - arboristika

Ošetření lípy velkolisté obvodovou redukcí v MŠ

U tohoto stromu byla provedena obvodová redukce koruny a instalace nedestruktivních bezpečnostních vazeb. Dva stromy rostoucí vedle ošetřené lípy byly z bezpečnostních důvodů pokáceny.