Péče o stromy - arboristika

Výsadba stromů a keřů

Součástí našich služeb je také výsadba stromů a keřů, údržba mladých stromů a stromořadí.

Při výsadbě stromů je důležité zvolit vhodný taxon stromu pro danou lokalitu a zhodnotit budoucí stanovištní podmínky, kde bude strom vysázen. Někdy je potřeba provést terénní úpravy a zlepšit půdní fyzikální vlastnosti.

Součástí výsadby stromu je jeho vhodné statické kotvení pomocí kůlů a úvazků nebo jiných konstrukcí kotvení stromu.

Nemělo by se zapomínat na povýsadbovou péči jako je přiměřená zálivka v období sucha, odstranění úvazků (aby nedocházelo k uškrcení kmínku), odstranění kůlů po splnění jejich funkce, opakovaný výchovný řez.