Péče o stromy - arboristika

Instalace bezpečnostních vazeb

Tyto vazby zamezují rozlomení kmenů nebo kosterních větví a jejich případnému pádu. Nejčastěji používáme bezpečnostní nedestruktivní vazby ze syntetických materiálů. Touto vazbou se stromu neublíží, ale zajistí se, aby strom neohrožoval okolí. V případě potřeby instalujeme vazby pevné tzv. předepjaté – vazby podkladnicové případě vrtané.