Péče o stromy - arboristika

Rizikové kácení

Jedná se o kácení stromů ve ztížených podmínkách: postupné odkácení stromu v domovní zástavbě a podobných problematických a těžko dostupných místech. Jednotlivé části stromu jsou spouštěny pomocí lanové techniky.

Cena kácení stromu se odvíjí od náročnosti prováděné práce, a také podle toho, co se v okolí káceného stromu nachází (elektrické vedení, větvě nad střechou, nacházející se v blízkosti vody, budov, plotů apod.). Nejlépe strom (y) zhodnotíme a naceníme přímo v terénu. Kácíme stromy listnaté, jehličnaté i ovocné.