Péče o stromy - arboristika

Konzervace dutin

Účelem konzervačního ošetření je zamezení nebo zpomalení dalšího rozpadu či rozkladu kmene a kosterních větví.

Jsou to veškerá opatření, která provádíme při péči o stromy. V arboristické praxi se konzervace dutin dnes provádí odstraněním infikovaného dřeva tak, aby nedošlo k poškození a zasažení do živých pletiv stromu.

Následně se zhotoví vhodná stříška (z epoxidové pryskyřice, šindele) proti zatékání vody do kmene nebo větví stromu tak, aby se nepodporoval další rozvoj dřevokazných hub.