Péče o stromy - arboristika

Regenerace chráněné aleje Pohora

Ošetřili jsme 59 stromů zdravotním, bezpečnostním a redukčním řezem. Instalovali jsme 29 ks bezpečnostních vazeb. Pokácelo se 7 ks stromů, ty se nahradí novou výsadbou.