Péče o stromy - arboristika

Kácení stromů ve ztížených podmínkách

Koncem března jsme z bezpečnostních důvodů káceli Lípy velkolisté v areálu MŠ.